Автоматизация

Нашата цел е да изградим стабилна компания, която да отговаря на постоянно променящите се изисквания на пазара. Нево Сектор EООД се занимава с цялостното снабдяване на компоненти от индустриална автоматизация, електроника, пневматика, хидравлика, машиностроене и предоставяне на услуги свързани с него. Стремим се да отговорим на очакванията на нашите клиенти, и ако е възможно да отговорим също и на нуждите им. Разполагаме с внушителен набор от производители, и повече от 600 доставчици.