За нас

Нево Сектор EООД – Компания базирана в София, България.

Нарастващите по сложност и честота работни процеси водят до по-високи изисквания за лична безопасност, както за машините, така и за устройствата. Основните задължения да се поемат необходимите предпазни мерки са изложени в различни закони. Това изисква да се налагат отчасти същите, отчасти различни мерки за безопасност. SSZ-предпазните ни устройства са създадени да ви предпазят от опасни движения. SSZ-предпазните превключващи релси, SSZ-предпазните постелки и SSZ-предпазните брони са системи за безопасност, които чрез влиянието на някаква дейност в сътрудничество с електронен контролер, произвеждат контролна команда. Това обикновено е стоп команда. По този начин се предоставя защита от опасности и опасни зони.

Компанията е създадена през 1989 г. и Нево Сектор EООД е официалният дистрибутор на SSZ GMBH за България. Благодарение на дългогодишния опит в производствения сектор, SSZ GmbH предлага висококачествени продукти.

Нево Сектор EООД работи главно с производители на машини, което ни дава възможността да доставяме частични или цялостни компоненти от индустриалната автоматизация, електроника, пневматика, хидравлика, машиностроене и всички свързани услуги.

Разполагаме със значителен набор от производители и повече от 600 доставчици по цял свят.

Нево Сектор е създадена за динамично развиващ се пазар с цел цялостно обслужване, по-добро сътрудничество и постигане на най-добри резултати в тази сфера.